Download Film Batman V Superman: Dawn Of Justice (2016) Subtitle IndonesiaDownload Film Batman v Superman (2016) BluRay,3GP,MP4,HD (2016) Subtitle Indonesia-Telah rilis movi terbaru pada 25 maret 2016 yaitu film Batman V Superman: Dawn Of Justice (2016) full movie.film ini bercerita tentang pahlawan super Amerika yang menampilkan karakter DC Comics Batman dan Superman, yang didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Wikipediatags: Download film Batman vs

Mengapa Kaum Nasrani Membakar dan Memusnahkan Talmud?

talmud dibakar

PADA abad pertengahan Talmud diserang habis-habisan, ada usaha sistematik untuk membumihanguskan Talmud dari muka bumi, kerana Talmud dianggap sumber utama Ta'alim (inti ajaran) Yahudi, yang menjadi pendorong utama kaum Yahudi menentang kuasa dan penebar permusuhan terhadap agama Nasrani, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai raja Honorius dalam salah satu amar keputusan yang dikeluarkannya, memberi maklumat tentang:

"Bahwa semua rabi (pendeta Yahudi) adalah manusia yang kehilangan akal sihat! Meski kitab Perjanjian Lama (Taurat) merupakan kitab suci kaum Nasrani yang ditulis dengan bahasa Ibrani, sebagaimana Talmud yang juga ditulis dengan bahasa Ibrani. "

Namun demikian tidak menyurutkan kaum Nasrani untuk membumihanguskan Talmud, kerana kaum Nasrani menganggap Talmud adalah biang segala kehancurankan yang dipropagandakan kaum Yahudi. Para raja, para Paus melakukan kempen besar-besaran untuk memerangi kewujudan Talmud, mereka meneriakkan jargon-jargon anti Talmud.

Gerakan anti Talmud itu sendiri sebenarnya sudah mewacana sejak abad ketiga belas, tepatnya di bumi Perancis dikeluarkan amar perintah maklumat membakar dan membumi hanguskan Talmud, yang sedemikian itu terjadi di masa Louis the Pious ' ", yang berkuasa dari tahun 1226-1270 M, perintah sama juga dikeluarkan di bumi Inggeris, hal itu terjadi pada tahun 1290 M, dimana raja Inggeris mengeluarkan perintah untuk mengusir semua kaum Yahudi dari bumi England, setelah terbongkar kedok makar dan tipu daya mereka lebih-lebih kebiadaban mereka terhadap rakyat Inggeris yang majoriti adalah pemeluk Nasrani yang ta 'at.

Dalam Jewish Universal Encyclopaedia disebutkan: Bahwa ada 24 kereta yang membawa kitab berbahasa Ibrani, dibakar di Paris pada tahun 1242 M dalam sehari. Tragedi yang menyayat hati itu disaksikan Meir seorang sasterawan Yahudi yang berasal dari Rothenberg, peristiwa pembakaran tersebut benar-benar meninggalkan duka yang teramat dalam pada diri Meir, sehingga ia menulis syair-syair duka cita, yang sampai hari ini masih boleh kita simak dalam nyanyiannyanyian suci di sinagog-sinagog (2)

Pada akhir abad pertengahan, pembakaran terhadap Talmud mula sedikit reda, meski demikian para penguasa (pemerintah) dan petinggi gereja selalu mewaspadai peredaran Talmud, mereka membenarkan penerbitan Talmud, yakni setelah melalui pemilihan dan semakan yang ketat.

Para penguasa dan petinggi gereja juga menghadkan peredaran Talmud, dan hanya boleh diedarkan di kalangan terbatas, itupun setelah dihapuskan pasal-pasal yang dianggap merugikan kaum Nasrani, serta pasal-pasal yang menganggangu ketenteraman awam. Dewan Perwakilan Rakyat Poland, pada tahun 1840 M melakukan kempen besar-besaran untuk membumihanguskan Talmud di negerinya. Melarang keras anak negerinya mempunyai Talmud, kerana petinggi Poland berpendapat: Bahawa Talmud adalah pendorong utama kaum Yahudi dalam mencemar dan menghina agama Nasrani. Kerajaan Poland dan petinggi gereja sepakat untuk membakar semua Talmud yang ada di bumi Poland, sehingga bumi Poland benar-benar steril (bersih) dari ajaran Talmud.

Tidak hanya itu kerajaan Poland juga menjatuhkan hukuman kepada rakyatnya yang menyimpan Talmud serta mempidanakan siapa saja yang menyebarkan Talmud.

Bahkan jika ketahuan ada orang yang mengajarkan Talmud, bukan hanya Talmudnya saja yang dibakar tetapi juga pengajarnya disumbat ke penjara sebelum akhirnya dibakar hidup-hidup.

Di antara sebab terpenting dari operasi besar-besaran pembumihangusan Talmud ini adalah perdebatan antara kaum Nasrani dengan kaum Yahudi. Dalam perdebatan tersebut para rabi merasa wajib menyampaikan intipati ajaran Talmud, mereka wajib mempertahankan Ta'alim (inti ajaran) Talmud di hadapan semua manusia, demikian pula sebaliknya para pendeta dan para uskup merasa wajib meluruskan keburukan-keburukan ajaran Talmud yang banyak mencemarkan nama Almasih dan kaum Nasrani.

Lebih dari itu isi Talmud sangat menghina al-Masih dan para pengikutnya secara terang-terangan. Para pendeta dan para uskup itu juga menyinggung tentang tingkah laku kaum Yahudi yang dengan mudah berpindah-pindah agama - semisal satu kes, ada seorang Yahudi yang keluar dari agamanya lalu memeluk agama Nasrani, pada masa yang sama ia tetap meyakini ajaran Talmud, realiti tersebut jelas menodai kesucian ajaran Nasrani.

Sebab lain adalah adanya pengakuan pemeluk agama Yahudi bahawa ajaran Talmud adalah ruh penghancur, penebar benih-benih permusuhan terhadap kaum Nasrani, dan kaumkaum lain bukan Yahudi. Tokoh terpenting dari kaum Murtad yang keluar dari agama Yahudi itu adalah Nicolas Donin dan Pablo Cristiani, keduanya lalu memberi maklumat tentang perang terhadap kebusukan-kebusukan ajaran Talmud. Pada tahun 1263 M telah terjadi perdebatan yang menakjubkan antara Pablo Cristiani vis-a-vis rabi Moses ben
Nahman di Barcelona.

sumber islampos.com

PertumbuhanTalmud dan Pengaruhnya terhadap Kaum Yahudi

talmud rabbi yahudi

TALMUD terbahagi kepada dua bahagian utama:

1. Talmud Mishnah merupakan asas ajaran (induk kitab)
2. Talmud Gemara merupakan peniabaran (keterangan) Talmud Mishnah.

Mishnah adalah, Lauh pertarna, yang mengandungi Qonun (undang-undang) yang dibuat kaum Yahudi untuk kepentingan diri mereka, setelah Lauh Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as. Mishnah ditulis oleh Judah Hanasi, pada kurun waktu antara 190 hingga 200 M. yakni satu abad selepas pemusnahan (pemusnahan) Haikal (kuil) utama kaurn Yahudi oleh Titus diraja emperium Rom.

Gemara terbahagi kepada dua bahagian: Gemara Jerussalem (Palestin), dan Gemara Babylonia. Gemara Jerussalem yang popular dengan sebutan Gemara Palestin adalah catatan tentang perdebatan (perbincangan) yang dilakukan oleh para rabi (pendeta kaum Yahudi) Palestin, [atau lebih tepatnya catatan mengenai perbincangan (perdebatan) yang dilakukan oleh para cerdik cendekia pengajar sekolah Thibria] untuk menjelaskan dasar -dasar ajaran Mishnah.

Usaha pengumpulan catatan-catatan perbincangan ini terjadi pada sekitar tahun 400 M. Adapun Gemara Babylonia adalah catatan tentang perbincangan (perdebatan) kira-kira Ta'alim (ajaran-ajaran) Mishnah yang dirakam (ditulis) oleh para cerdik cendikia Yahudi di bumi Babilonia. Nota-nota perbincangan itu berjaya mereka kumpulkan sekitar tahun 500 M.

Mishnah dengan Gemara yang penjabarannya ditulis oleh para rabi dan cerdik cendikia Jerussalem disebut "Talmud Jerussalem", Mishnah dengan Gemara yang penjabarannya ditulis para rabi dan cerdik cendikia Babilonia disebut "Talmud Babilonia", Kedua-duanya merupakan penjabaran (interpretasi) kitab induk yang bersifat sekunder, kedua-duanya bukan kitab primer.

Mishnah: Sebenarnya adalah kongklusi Undang-Undang Lisan (3) yang mentradisi dalam komuniti rabi (para pendeta Yahudi) sejak lahirnya gerakan Phareesis (al-Firisiyiin), yakni komuniti pemuja hawa nafsu dan pengagungan diri serta kehidupan liberal. Geliat gerakan ini mulai mewacana pasca kehadiran Isa as putra Maryam as. Gerakan ini merupakan cikal bakal lakhimya gerakan pembumi hangusan dan mengingkari ajaran al Masih. Motto utama Gerakan Phareesis ini adalah anti Isa al Masih.

Dalam muqaddimah (pengantar) kitab Penjabaran Mishnah yang ditulis seorang ahli falsafah dan pemikir besar Yahudi bernama Moses ben Maimonides, ia mendefinisikan Mishnah sebagai berikut: Sejak era pengajar agung kita Musa sehingga era rabi Muqoddas (yang tersucikan) Judah Hanasi, tidak ada satupun dari para cerdik cendikia Yahudi yang bersepakat, tentang rumusan akidah (dasar-dasar keyakinan) yang boleh dipakai acuan dasar pembelajaran dan boleh dipelajari secara terang-terangan oleh generasi anak bangsa (Yahudi) ini.

Bahkan selama ini tidak ada satupun rumusan akidah yang boleh dijadikan Induk Hikmah atau media Tambih - peringatan, bagi generasi anak bangsa ini, yang ada hanyalah memori-memori peringatan, yang disampaikan melalui penyimakan (khutbah-khutbah) dari para pendahulunya. Nasihat-nasihat dan peraturan-peraturan itu hanya disampaikan melalui oral (lisan) belaka, tidak ada satupun yang tertulis, meski ada sebahagian rabi (pendeta) yang cuba menulis Oral Law (undang-undang lisan).

Namun tulisan itu tidaklah sempurna, kerana nihilnya pemahaman dan kurangnya kecapakan penulisnya, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penulisan Oral Law sebelum Judah Hanasi, kerana penulisnya tidak memahami secara betul mendesak undang-undang lisan, terIebih tidak mempunyai kecakapan dalam menginter-pretasikan ajaran Taurat, serta tidak memahami konsesus-konsesus yang dimaklumatkan Senhedrin (Mahkama Tinggi) per generasi berikutnya.

Sungguh merupakan kurniaan agung dari Rabb (Tuhan) anak bangsa (Yahudi) ini telah dihadiahi putra terbaiknya, iaitu Rabbi Judah Hanasi yang tersucikan, untuk kali pertama yang mengumpulkan (menulis) rumusan akidah, peraturan-peraturan dasar, konsesus-konsesus keagamaan serta hukum- undang-undang keagamaan, terIebih memperincikan secara konstruktif undang-undang yang telah diturunkan kepada Musa, .... pengajar agung kita. Kitab yang ditulis Judah Hanasi adalah, kitab suci yang wajib dianuti setiap generasi Yahudi sepanjang masa.

sumber islampos.com

Tentera Zionis Berbangsa Cina Yahudi

1

2

Cina Kaifeng merupakan orang-orang Cina berdarah Yahudi Yang Seperti halnya bangsa Yahudi lainnya, Pendapat melakukan Diaspora Atau Anda Tinggal dan Hidup di berbagai Negara di Dunia, menyebar Ke Seluruh Penjuru bumi, dan Memiliki sifat Sebagaimana Layaknya orang-orang Yahudi: Rasialis, selalu merugikan kelompok di Luar Mereka, Angkuh, dan Sebagainya. 

4

8

3

5

sumber eramuslim.com

Cara Mudah Bermain 2 Akun Game Clash Royale di 1 HP Android
Tutorial Bermain 2 Akun Game Clash Royale di 1 HP Android-halo sobat neter buat kalian para penggemar game terbaru dari supercell yaitu game terusan dari clash of clans game ini bernama Game clash royale adalah game yang bergener strategi namun game ini sedikit berbeda dari clash of clans.Jika clash of clans dimainkan dengan pertempuran menggunakan troops pasukan dan menyerang secara langsung

Al Fatihah, Bacaan Solat Paling Dahsyat

Bacaan Shalat

Al Fatihah adalah bacaan solat yang amat dahsyat. Dalam fiqih tuntunan shalat, Al Fatihah merupakan bacaan shalat yang bersifat rukun. Teristimewa, Allah akan menjawab pada setiap ayat yang kita baca. Luar biasa, bukan ...? :-)

Buktinya? Ini dia, firman Allah dalam hadis qudsi:

Nabi SAW bersabda, "Allah SWT berfirman: Sembahyang itu Kubagi dua antara Aku dan hamba-Ku. Untuk hamba-Ku ialah apa yang dimintanya.

Apabila ia mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, Aku menjawab: "Hamba-Ku memuji-Ku".

Apabila ia mengucapkan Arrahmaanirrahiim,
maka Aku menjawab: "Hamba-Ku menyanjung-Ku".

Apabila ia mengucapkan Maaliki yaumiddiin,
maka Aku menjawab: "Hamba-Ku mengagungkan-Ku".

Apabila ia mengucapkan Iyyaka nabudu waiyyaaka nastaiin,
maka Aku menjawab: "Inilah bahagian-Ku dan bahagian hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dimintanya".

Apabila ia mengucapkan Ihdinashirratal mustaqim, shiratalladzina an'amta alaihim ghairil maghduubi alaihim waladhaalin, maka Aku menjawab:
"Inilah bahagian hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dimintanya" (HR Muslim).

Sungguh luar biasa, ternyata Allah terus menjawab bacaan solat kita ... Terungkap sudah rahsianya, mengapa Rasulullah membaca Al Fatihah ayat-demi ayat (tidak menyambungnya), sebagaimana dikatakan dalam hadits: "Kemudian beliau SAW membaca Al-Fatihah, beliau memenggalnya ayat demi ayat ... "(HR Abu Dawud).

sumber http://www.akhmadtefur.com/

Syiah Bukan Isu Perpaduan…Tapi Aqidah


Kesatuan umat adalah tuntutan Islam. Malah ia diantara sebab utama kekuatan dan kegemilangan umat Islam.

Syarat utama untuk bersatu dengan syiah, mereka kena kembali kepada Al Quran dan Hadis.

Ini kerana aqidah mereka telah sesat. Ulama’ silam seperti Imam Ghazali mengataka syiah Imam 12 atau jafariyah di Malaysia adalah sesat.

Percubaan untuk ‘taqrib’ mencari titik penyekesaian antara syiah dengan sunni bukanlah satu usaha yang baru.

Contoh seorang tokoh ulama’ sunni di Soviet Union( Rusia sebelum 80an) iaitu Syeikh Musa Jarullah yang merasa kepentingan kesatuan umat Islam amat penting. Terutama beliau tinggal di negara umat Islam merupakan golongan minoriti tentulah kesatuan umat amat penting untuk menjaga survival mereka.

Beliau mengambil inisiatif untuk pergi ke Iran dan tinggal di sana selama 6 bulan. Beliau berjumpa dengan semua pihak syiah. Antaranya berjumpa Ayatollah- Ayatollah, pergi ke hauzah hauzah di Qom dan di Najaf dan berjumpa tokoh tokoh kepimpinan mereka 
Akhirnya beliau buat kesimpulan boleh taqrib antara syiah dengan sunni dengan syarat mereka berhenti dari;
1.Berhenti mengkafirkan para sahabat-sahabat r.a.
2 Berhenti mengatakan al Quran tidak sempurna.
3.Berhenti dari mengkafir ummu mukminin Aisyah.
4.Berhenti mengatakan Imamah hak Ali dan 11 orang dari keturunannya berdasarkan wasiat dan nas.

Sehingga ke hari ini puak syiah tidak menjawab permintaan tersebut.

Syeikh Mustafa As Sibaie juga mengambil inisiatif yang sama. Beliau juga pergi menziarahi Ayatollah di Qom dan Najaf.Mereka bersetuju tidak mengkafirkan para sahabat r.a. 

Selepas beliau balik beberapa bulan ke negara, ulama syiah telah menulis buku mengkafirkan Abu Hurairah r.a.

Terkini Syeikh Yusoff al Qardawi berkata tujuan taqrib yang dianjurkan oleh syiah, adalah untuk mensyiahkan orang-orang sunni. 

Bukan nak cari penyelesaian antara syiah dengan sunni.

Syiah sekali-kali tidak bertolak ansur dengan 4 permintaan Syeikh Musa Jarullah kerana itu merupakan teras aqidah mereka.

Syiah Imam 12 adalah ajaran yang diasaskan oleh Abdullah Saba”. Bertopengkan ahli bait iaitu ahli keluarga Rasulullah dari keturunan Ali r.a, secara khusus dari zuriat syaidina Husein saja. Tujuannya untuk merosakkan Islam dan umat Islam dari dalam.

Sedangkan Ali r.a dan keturunannya tidak ada kena mengena dengan ajaran syiah imam 12.

sumber https://ustmuhammad.wordpress.com/

Pelepah Kurma yang Merindukan Rasulullah SAW


Kita semua telah mendengar bahawa Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Rahmatan lil Alamin. Artinya, rahmat dan kasih sayang beliau meliputi seluruh makhluk yang ada di alam ini.

Tak hanya makhluk hidup, Rasul pun mempunyai rasa kasih terhadap benda-benda mati.

Dikisahkan bahawa pada hari Jumaat, biasanya Rasulullah menyampaikan khutbah Jumaatnya dengan menyandar pada pelepah kurma. Seiring berlalunya waktu, umat Muslim semakin banyak dan jamaah pun bertambah. Sehingga beliau tak terlihat oleh jamaah yang berada di saf-saf belakang.

Akhirnya para sahabat mengambil inisiatif untuk membuatkan mimbar yang agak tinggi, agar semua jemaah solat dapat melihat beliau.

Ketika pertama kali khutbah solat Jumaat menggunakan mimbar, ada suara rintihan yang kedengaran di sela Rasul berkhutbah. Para sahabat terheran, dari mana suara itu.

Kemudian Rasul pun turun dari mimbar dan mendekati pelepah kurma yang ada di pojok masjid. Ternyata suara rintihan itu berasal dari pelepah yang telah digantikan dengan mimbar yang baru.

Rasul pun membelai dan memeluk pelepah itu hingga rintihannya tak terdengar lagi. Kemudian beliau kembali ke mimbar dan bersabda,
"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, andai aku tidak menenangkan pelepah itu maka ia akan terus merintih hingga hari kiamat."

Dan pada akhirnya pelepah itu diambil dan dikuburkan di bawah mimbar Rasulullah saw.

Kisah yang begitu mengharukan. Di satu sisi Rasulullah begitu penyayang kepada seluruh makhluk dan di sisi lain ada pelepah kurma yang merintih kerana ditinggalkan oleh beliau.

Persoalannya, pernahkah kita menangis kerana rindukan Baginda Nabi? Pernahkah kita bersedih kerana dosa-dosa yang semakin menjauhkan kita dari jiwa suci beliau?

Semoga Allah Memaafkan dosa-dosa kita dengan berkat sholawat kepada beliau dan keluarganya.

*sumber http://www.jurnalhajiumroh.com/

Kumpulan Situs Tempat Download Film Gratis Terbaru 2016 di PC dan Android


Kumpulan Situs Web Tempat Download Film Terbaru 2016 Gratis di PC dan Android Terlengkap dan subtitle Bahasa Indonesiadan dengan Mudah-buat kawan kawan para pecinta movie terbaru dari berbagai gener seperti laga, drama, cinta, perang, musikal, sains fiksi, animasi 3d,action, petualangan, komedi, sejarah, kriminal, dan genre film terbaik dunia lainnya. subtitle indonesia kali ini saya akan

Kisah Kejatuhan Kerajaan Islam di Andalus


Kejayaan pasukan Tariq ibn Ziyad menguasai kota Andalus pada tahun 711M sehingga ke tampuk kerajaan “Nasriyyah” atau “Bani Ahmar” yang mengakhirinya pada tahun 1492M, pernah melakarkan catatan pemerintahan Islam yang hebat. Tempoh tersebut hampir mencapai lapan abad! 800 tahun, suatu jarak yang seharusnya menjadi renungan  buat masyarakat Islam di seluruh dunia.

Tempoh tersebut membuktikan betapa kemunculan Tamadun Barat ada kaitannya dengan kecemerlangan Tamadun Islam yang telah terbina di Andalus. Ketika itulah dikatakan bahawa zaman intelektual berkembang megah dengan munculnya tokoh-tokoh Islam kawakan seperti Ibn Hazm (994M-1064M), Ibn Rushd (1126M-1198M), Ibn Bajjah (1082-1138M), Ibn Zuhr (1091-1162M) dan ramai lagi. Termasuklah golongan elit Kristian yang dipimpin oleh filosof terkenal Thomas Aquinas (1225M-1274M) dan Maimonides (1135M-1205M), seorang ahli teologi yang pernah terkenal di Andalus ketika pemerintahan Islam, sedangkan beliau berbangsa Yahudi.

Kejayaan Islam membina ketamadunan di Andalus, sesungguhnya sesuatu yang sangat mengkagumkan. Lebih memberi kesan jika ia turut ditinjau dari aspek perkembangan dan kejatuhan Andalusia itu sendiri demi mencari kesimpulan yang baik oleh kita semua.

Secara integral, para sejarawan bersepakat menyatakan bahawa kedatangan Islam ke Andalusia adalah di bawah pimpinan Tariq ibn Ziyad. Beliau adalah tokoh Islam terkenal telah memimpin pasukan tenteranya mengharungi Gibraltar (asalnya Jabal Tariq) yang memiliki kedudukan strategik pintu gerbang para pedagang antarabangsa, di mana para pedagang lazimnya menggunakan laluan tersebut bagi mengharungi lautan Atlantik dan Mediterranian.

Sebelum pembukaan Islam, wilayah Andalus dimonopoli secara rakus oleh golongan bangsawan (noble lord) sehingga berlaku penindasan terhadap golongan bawahan. Krisis ini menyebabkan ramai rakyatnya yang tidak berpuas hati dengan pihak pentadbiran negara mereka. Kesannya menyebabkan banyak tanah pertanian terbiar beku, industri-industri terpaksa ditutup dan ia sekaligus melumpuhkan ekonomi Andalus.

Menyedari kepincangan itu, Gabenor “Visigothic” (Visigoth) iaitu Count Julian berpaling tadah dan menentang Raja Don Roderick, beliau turut bekerjasama dengan Tariq ibn Ziyad untuk mengembalikan keadilan di wilayah tersebut. Pendirian Julian itu juga diriwayatkan ada kaitannya dengan tindakan Don Roderick yang merogol isteri dan anak perempuannya.

Tariq ibn Ziyad memimpin pasukan Islam hanya berjumlah 7000 orang, berdepan pula dengan tentera Don Roderick yang berjumlah seramai 100 000 orang. Lalu bagi meningkatkan semangat pasukan tenteranya di perlawanan yang tidak seimbang ini, dikatakan bahawa Tariq ibn Ziyad mengarahkan agar kapal mereka dibakar sambil digambarkan beliau berpidato;
أيها الناس؛ أين المفرُّ؟! والبحر من ورائكم والعدوُّ أمامكم، فليس لكم والله! إلاَّ الصدق والصبر
"Wahai saudara-saudaraku, lautan ada di belakang kalian, musuh ada di depan kalian, ke manakah kalian akan lari? Demi Allah, yang kalian miliki hanyalah kejujuran dan kesabaran..."

Kalimat tersebut dikobarkan oleh Tariq ibn Ziyad bagi menaikkan semangat pasukan tentera Islam dan akhirnya tercatat dalam sejarah penyebaran Islam ke Andalus. Walau bagaimanapun ia diragui oleh sesetengah pengkaji terutama hal yang melibatkan pembakaran kapal kerana usaha menakluk Andalusia pada peringkat pertama melalui jalan laut sebenarnya dirintis awal oleh Tarif ibn Malik atau dikenali Abu Zurah bin Malik al-Nakha'ei.

Tarif yang mula-mula bersama kekuatan pasukan armada laut bagi meraih jalan ke arah penaklukan Semenanjung Iberia itu. Hal itu telah mendorong Gabenor Qayrawan, Musa ibn Nusair dan seterusnya Tariq ibn Ziyad bergerak bersama demi menakluk Andalus. Oleh itu ada keraguan bagi Tariq mengarahkan kapal dibakar kerana sepatutnya Tarif yang lebih layak memerintahkan begitu. Kerana Tarif memimpin kekuatan armada, sedangkan Tariq memimpin kekuatan artileri.

Kemenangan tentera Islam menguasai medan Gibraltar telah membuka ruang untuk pasukan Islam terus menguasai Andalus sehingga Tariq dapat meneruskan penguasaan ke Cordova dan Toledo. Kemenangan demi kemenangan dapat dicapai oleh tentera Islam dalam usaha melebarkan kerajaan Islam di bumi Eropah termasuk Bandar Zaragoza, Leon, Malaga, Sevilla dan beberapa buah bandar lain.

Sejak dari itu, Islam mula tersebar luas ke seluruh Andalusia dan bermulalah penguasaan Bani Umayyah di Andalus. Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Dimashq telah mewakilkan beberapa orang Gabenor untuk mentadbir Andalus. Seramai 20 orang Gabenor telah mentadbir Andalus dari tahun 718-756M. Gabenor yang pertama ialah Abdul Aziz ibn Musa ibn Nusayr dan yang terakhir ialah Yusuf ibn Abdul Rahman al-Fihri.

Apa yang menarik untuk diperhatikan sejarah pemerintahan Andalus ini ialah pemerintahannya kekal di bawah penguasaan kerajaan Bani Umayyah, walaupun kerajaan Bani Abbasiyah telah mula bertapak dan berpusat di kota Baghdad bermula pada tahun 132H/ 750M. Ini bermaksud, walaupun kerajaan Islam yang memimpin majoriti umat Islam sudah beralih kepada Bani Abbasiyah, namun Andalus terus diungguli oleh para pemerintah dari kelompok Umayyah.

Fakta sejarah mengakui bahawa sebelum Islam membuka Andalus, masyarakat Kristian Eropah hidup di dalam kejahilan dan kegelapan pimpinan Roderick. Lantas, usaha-usaha dilakukan oleh pemerintah Islam di Andalus telah memberikan impak positif sehingga Barat kemudiannya dapat membina tamadun mereka yang membanggakan pada hari ini.

Pada peringkat awal, pemerintah Islam berjaya mengawal masyarakat di Andalus walaupun mereka mempunyai pelbagai latar belakang. Ada di kalangan mereka berbangsa Yahudi, Barbar, Islam, Kristian dan lain-lain. Kecemerlangan dapat dicapai apabila masyarakat berbilang kaum ini dapat dijaga dengan sempurna. Namun, antara punca kejatuhan kerajaan Islam Andalusia ini juga turut disebabkan oleh kepelbagaian budaya yang merenggangkan hubungan erat sesama mereka. Fahaman racist yang menebal akhirnya mengakibatkan Andalus turut menjadi lemah.

Sebenarnya pemerintahan Islam di Andalus berjaya menjamin hak-hak asasi kaum lain sehingga mereka boleh membantu dalam usaha meninggikan tamadunnya. Gambaran ini dapat difahami menunjukkan bahawa perpaduan antara kaum berasaskan jaminan terhadap hak-hak kaum minoriti sebenarnya mampu mewujudkan kestabilan selagi mana ia tidak bertentangan dengan akhlak Islam. Oleh sebab itu, kita dapat menyaksikan tamadun Islam Andalus menguasai dunia dan meniti di bibir umat manusia.

Namun begitu, seakan sudah menjadi lumrah zaman bahawa di sana ada kitaran ketamadunan seperti yang dibicarakan oleh Ibn Khaldun di dalam "Muqaddimah"-nya sebagai sunnatuLlah. Kitaran ketamadunan yang dibicarakan Ibn Khaldun di dalam kitabnya, dan pernah dikembangkan lagi oleh Syeikh Rashid Redha sebagai sunanul kawniyah, menyebabkan kita berfikir bahawa segala apa yang berada dipuncak pasti akan melalui tempoh kejatuhan.

Kitaran inilah yang turut melanda Andalus sehingga kejayaan yang dibina semakin lama semakin menyusut dan menunjukkan ketidakmampuan untuk dipertahankan. Apa yang dimaksudkan ialah ketidakmampuan untuk mempertahankan penguasaan Islam di sana dari sudut prestasi politik pentadbiran, bukannya dari sudut kecemerlangan intelektual dan fizikal.

Kejatuhan Andalus tidak berlaku sekelip mata, tetapi melalui proses yang panjang. Sayangnya, tiada dikalangan pemimpin umat Islam ketika itu yang berjaya mempertahankan Andalus. Tiada Salahuddin Al Ayubi, tiada Saifuddin Qutuz, dan tiada Muhamad al-Fateh. Bibit-bibit kejatuhan bermula setelah pemerintahan Andalus dijuzukkan kepada kerajaan-kerajaan kecil.

Andalusia yang diperintah oleh satu kerajaan, satu khalifah, berpecah menjadi 20 buah kerajaan kecil. Pembentukan kerajaan-kerajaan kecil ini turut dikenali sebagai Muluk al-Tawa'if, ia wujud disebabkan semangat puak, sikap fanatik terhadap bangsa. Mereka tidak langsung berpegang kepada semangat Ukhuwwah Islamiyah dan seakan menjurus kepada ketuanan kaum sesama sendiri.

Fenomena ini berlaku setelah pucuk pimpinan di Cordova menghadapi masalah dalaman iaitu bergaduh dan bercakaran, malah ada yang saling menindas untuk merebut kuasa khalifah dan penguasaan wilayah. Akibatnya, Cordova yang masyhur di dalam Bahasa Arab sebagai "al-Qurtubah" akhirnya menjadi bandar yang terakhir jatuh sepenuhnya ke atas Raja Ferdinand. Ia berlaku pada zaman pemerintahan terakhir Andalus di bawah Bani al-Ahmar yang menguasai wilayah terakhir di Granada dari tahun 620H-897H. Penyerahan wilayah terakhir ini terpaksa dilakukan demi menyelamatkan maruah pemerintah Islam di bawah pimpinan Abu Abdullah daripada digulingkan dengan cara yang lebih teruk.

Ketika Bani Ahmar memerintah Andalusia, wilayah pemerintahan mereka sudah gugup dan menguncup, tidak lagi sepertimana pada zaman kegemilangan pemerintahan Abdul Rahman III. Secara khusus, pemerintahan mereka hanya melibatkan wilayah Granada sahaja yang menjadi daerah terletaknya istana yang masyhur iaitu istana Al-Hamra' atau dalam bahasa Sepanyol hari ini lebih dikenali sebagai al-Hambra.

Berlaku perselisihan keluarga dalam hal mewarisi kepimpinan, pergolakan anak-beranak diraja berlaku dan seterusnya melemahkan lagi pemerintahan Islam di Granada. Sikap Abu Abdullah yang hilang pertimbangan dan tidak berpuas hati dengan pewarisan takhta yang diputuskan oleh bapanya, menyebabkan beliau memberontak sehingga sanggup mengorbankan nyawa bapanya. Namun, takhta pemerintahan tetap tidak menyebelahi Abu Abdullah.

Tetapi kerakusan Abu Abdullah tidak padam, bahkan perancangan dibuat dalam bentuk kerjasama dengan Raja Ferdinand untuk merampas kembali takhta pemerintahan. Rampasan itu berjaya, ringkasnya Abu Abdullah dapat menduduki takhta tetapi bagi jangkamasa yang relatif disebabkan tekanan dari Ferdinand untuk mendapatkan habuan. Habuannya tidak lain tidak bukan ialah penyerahan wilayah Granada kepada kerajaan Ferdinand, lantas masyhurlah Ferdinand yang beristerikan Isabella itu sebagai satu-satunya raja yang berjaya menumbangkan kerajaan Islam di Andalus.

Kejatuhan Andalus rupanya adalah kelemahan pemerintahan sanggup menggadai prinsip demi mendapat bantuan sokongan untuk menduduki takhta yang hanya mampu dicapai buat sementara waktu sahaja. Selain itu ia turut disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal, iaitu :
Tiada mekanisme dalam mencari pengganti yang layak untuk meneruskan pemerintahan di Andalus. Kebanyakan mereka hanya mewariskan kepimpinan melalui sistem monarki yang pada waktu itu sudah korup, tiada akauntibiliti dan hilang integriti di mata rakyat.

Tiada wala' terhadap khalifah yang sah mentadbir kerajaan. Masing-masing menyimpan hasrat untuk menguasai wilayah pemerintahan sehingga berlaku perebutan kuasa yang tidak berkesudahan.

Tiada kesepakatan (wehdatul fikri dan wehdatul amal) dalam mentadbir wilayah yang dikuasai sehingga wujud perbezaan pemerintahan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain.

Perbezaan fikrah yang wujud sehingga hilang adabul ikhtilaf di kalangan mereka, lalu perbezaan tersebut banyak membawa jatuh-menjatuhkan, runtuh-meruntuhkan dan kurang usaha untuk bekerjasama dalam hal-hal yang disepakati.

Wujudnya golongan yang ingin menghancurkan mereka dari dalam seperti golongan yang ingin bekerjasama dengan musuh tanpa mengambil kira untuk memperkuatkan ikatan dalaman sesama mereka.

Kesan daripada faktor-faktor inilah umat Islam dibunuh atas restu Pope dan ada yang dihalau keluar dari Andalusia, bahkan ada di antara mereka yang terus diperangi lagi dan lagi walaupun sudah bersedia keluar dari Andalusia. Musibah ini turut terpalit kepada kaum Yahudi, di mana tiada kuasa yang boleh melindungi mereka setelah kerajaan Islam menjadi lemah seterusnya runtuh.

sumber http://www.tarbawi.my/


Perubahan Arah Kiblat Pada Tahun Kedua Hijrah


ARAH menghadap ketika solat disebut 'kiblat', iaitu Kaabah di Mekah, Arab Saudi. Kiblat berasal daripada bahasa Arab al-qiblah yang bererti arah. Kata al-qiblah sendiri berasal daripada kata kerja qabala-yaqbalu yang bermaksud menghadap. Kewajipan umat Islam untuk berkiblat ke Kaabah di Mekah bermula pada tahun kedua Hijrah. Sebelum itu, ketika melaksanakan solat, umat Islam masih menghadap ke al- Sakhrah di Baitulmaqdis. 

Perubahan arah kiblat solat ini didasarkan pada firman Allah SWT yang memerintahkan umat Islam mengubah arah kiblat dari Baitulmaqdis ke Masjidil Haram di Mekah. Batas kiblat Ada dua ayat yang menyebut tentang batas kiblat bagi umat Islam, iaitu al-Baqarah: 144 dan 150 yang bermaksud: Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kata syatr (arah) dalam ayat tersebut dipertikaikan oleh ulama fikah. 

Ada yang memahaminya sebagai  'tepat mengarah ke Kaabah' dan ada pula yang memahaminya 'sekitar Kaabah sekalipun tidak tepat menghadap Kaabah'. Kedua-dua pendapat tersebut dibenarkan kerana mereka yang berada di sekitar dan langsung melihat Kaabah tentu harus menghadap ke Kaabah. Kiblat al-sakhrah Sejarah mencatatkan bahawa ketika Nabi Muhammad SAW bersama-sama para sahabat tiba di Madinah (622M), Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berkiblat ke al-Sakhrah (batu cadas) di Baitulmaqdis. 

Akibatnya, orang Yahudi, sebahagian besar penduduk Yathrib (Madinah) pada waktu itu, berasa bangga kerana umat Islam berkiblat ke tempat kiblat mereka. Bahkan mereka kadang-kadang mengejek umat Islam dan menganggap bahawa Muhammad SAW mengikuti kiblat mereka. Nabi Muhammad SAW memohon ke hadrat Allah SWT supaya umat Islam berkiblat ke Kaabah. 

Allah berfirman yang bermaksud:  Kerap kali Kami melihat engkau (wahai Muhammad), berulang- ulang menengadah ke langit maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. (al-Baqarah: 144). Orang yang tidak mengetahui arah kiblat boleh berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Tanda alam yang dapat dijadikan petunjuk ialah fajar, matahari dan arah mata angin. 

Bagaimanapun, jika ada orang boleh dipercayai, maka petunjuknya boleh juga diikuti. Ketika masuk waktu solat semasa berada di atas kenderaan seperti kereta api, orang Islam boleh melakukan solat tanpa menghadap kiblat. 

Mihrab 
Mihrab ialah bahagian bangunan masjid yang menentukan arah kiblat. Mihrab berfungsi sebagai tempat imam memimpin solat jemaah. Masjid terikat dengan kiblat dan mempengaruhi kedudukan, corak dan struktur mihrab. Perkembangan seni bina Islam banyak mengilhamkan pembangunan mihrab yang hebat. 

Biasanya terdapat sebuah mimbar di mirhab yang menjadi bahagian utama keindahan seni bina dalaman masjid. 

Ujian ketaatan 
Perintah pemindahan kiblat dari al-Sakhrah di Baitulmaqdis ke Kaabah di Mekah membuatkan orang Yahudi tertanya-tanya, "Apakah yang menyebabkan umat Islam mengubah kiblat ibadatnya?" Pemindahan kiblat tersebut bertujuan antara lain untuk menguji ketaatan umat Islam dan untuk menunjukkan kehendak dan kekuasaan Allah SWT. 

Timur dengan barat
Kiblat bagi orang yang tidak melihat Kaabah ialah arah Kaabah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: "Arah antara timur dengan barat adalah kiblat. Bahkan, kiblat Kaabah tidak terbatas pada timur dan barat saja, tetapi termasuk juga udaranya, baik ke atas mahupun ke bawah." Oleh sebab itu, orang yang berada di angkasa atau di dasar laut, umpamanya, boleh melakukan solat.


Mekanisme Kontraksi Otot Jantung

A. Struktur Otot Jantung

Otot jantung berbentuk silindris atau serabut pendek. Otot ini tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Setiap sel otot jantung mempunyai satu atau dua inti yang terletak di tengah sarkoplasma.

Otot jantung bekerja di luar kehendak (otot tidak sadar) atau disebut juga otot involunter dan selnya dilengkapi serabut saraf dari saraf otonom. Kontraksi otot jantung berlangsung secara otomatis, teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lambat. Dinamakan otot jantung karena hanya terdapat di jantung. Kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan jantung menguncup dan mengembang untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh.
Struktu otot jantung
Struktur otot jantung
Otot jantung merupakan otot “istimewa”. Otot ini bentuknya seperti otot lurik perbedaanya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain. Berciri merah khas dan tidak dapat dikendalikan kemauan. Kontraksi tidak di pengaruhi saraf, fungsi saraf hanya untuk percepat atau memperlambat kontraksi karena itu disebut otot tak sadar.

Otot jantung di temukan hanya pada jangtung (kor), mempunyai kemampuan khusus untuk mengadakan kontraksi otomatis dan gerakan tanpa tergantung pada ada tidaknya rangsangan saraf.

Cara kerja otot jantung ini disebut miogenik yang membedakannya dengan neurogonik (Ville,1984). Sel-sel otot jantung adalah sel-sel yang bercabang panjang yang bersama-sama membentuk hubungan yang disebut diskus interkalaris. Hubungan yang sangat erat ini memungkinkan konduksi yang cepat dari sinyal listrik diseluruh jantung.
Struktur otot jantung
Struktur otot jantung

B. Mekanisme Kontraksi Otot Jantung

Pada dasarnya pembentukan potensial aksi pada otot jantung memiliki mekanisme yang sama pada potensial aksi otot rangka. Potensial istirahat aksi otot jantung berkisar 105 milivolt. Nilai ini meningkat dari membran istirahat yang awalnya sebesar -85 milivolt. Peningkatan sebesar 20 milivolt ini akan membentuk sebuah gelombang paku (spike) yang disebabkan oleh masuknya ion Na ke dalam sel melalui kanal cepat natrium. Kanal ini membuka dan menutup dengan cepat selama seperbeberaparibu detik menyebabkan intrasel menjadi lebih positif.

Sel otot jantung bersifat autoritmik yaitu sebagai otot yang mempunyai daya rangsang untuk dirinya sendiri, sehingga menyebabkan aksi potensial yang spontan yang menyebabkan proses kontraksi. Adanya aksi potensial akan menimbulkan depolarisasi membrane serat otot dan berjalan lebih dalam kedalam serat otot pada tempat dimana potensial aksi dapat mendepolarisasi sarkolema dan sitem tubulus T, sehingga ion kalsium dari cairan ekstrasel masuk.

Potensial aksi juga menyebabkan reticulum sarkoplasma melepaskan sejumlah besar ion kalsium kedalam myofibril. Adanya ion kalsium dalam jumlah besar, efek penghambatan troponin/tropomiosin terhadap filament yang akan dihambat. Dengan meningkatnya ion kalsium maka akan meningkatkan gabungan kalsium troponin

Komplek troponin akan mengalami perubahan bentuk yang menarik molekul tropomiosin dan memindahkannya lebih dalam kelekukan antara dua untai aktin. Sehingga bagian aktif dari aktin tidak tertutupi. Setelah filamin aktin menjadi teraktivasi oleh ion-ion kalsium, kepala jembatan penyebrangan dari filamen myosin menjadi tertarik ke bagian aktif filament aktin.

Setelah kepala jembatan penyebrangan melekat pada bagian aktif menimbulkan kekuatan intramolekuler yang akan menyebabkan kepala miring ke arah lengan dan menarik filament aktin ( power stroke) segera setelah kepala miring secara otomatis terlepas dari bagian aktif kembali ke arah normal.

Kemudian kepala akan berkombinasi bagian aktif yang baru sepanjang filament aktin, kemudian kepala miring lagi untuk menimbulkan power stroke baru, sehingga kepala jembatan penyebrangan membelok ke depan dan ke belakang berjalan sepanjang filament aktin, menarik ujung filament aktin ketengah filament myosin sehingga terjadi kontraksi.

Proses tersebut akan berlangsung terus sampai filament aktin menarik membrane Z menyentuh ujung akhir filament myosin. Kontraksi akan terus berlangsung sehingga lebih memendekkan panjang sarkomer ujung-ujung filament myosin menjadi kusut dan kekuatan kontraksi menurun dengan cepat.

C. Mekanisme Relaksasi Otot Jantung

Ion Ca2+ yang kembali ke reticulum sarkoplasma meningkat. Ca2+ keluar dari sel lewat sarkoplasma, fasilitas pemasukan Ca2+ dalam sarkoplasma menurun. Menurunnya ion Ca2+ yang berikatan dengan Troponin C. Meningkatnya komplek troponin/ tropomiosin akan menutupi bagian aktif dari filament aktin sehingga menghambat aktin dan myosin berkontraksi. Menyebabkan aktin myosin relaksasi.
mekanisme kontraksi otot jantung
Mekanisme kontraks otot jantung

D. Penggunaan Energi

Energi yang digunakan pada proses kontraksi. Kebanyakan energi dibutuhkan untuk menjalankan mekanisme pembentukan power stroke untuk berkontraksi. Sebagian kecil energi digunakan untuk:
 • Memompa ion Ca dari sarkoplasma ke dalam retikulum sarkoplasma setelah kontraksi berakhir.
 • Memompa ion Na dan K melalui membrane untuk mempertahankan lingkungan yang ionic untuk pembentukan aksi potensial.
Energi yang digunakan untuk kontraksi otot adalah ATP. ATP ini terdapat pada kepala jembatan penyebrangan. Sebelum digunakan ATP dipecah menjadi ADP dan P inorganic. ADP yang sudah digunakan dengan segera akan mengalami reposporilasi untuk membentuk ATP baru. Sumber energi untuk reposporiliasi adalah:
 • Sumber energi utama yang digunakan untuk menyusun kembali ATP adalah creatinin phospat, yang membawa ikatan phospat berenergi tinggi yang serupa dengan ATP. Creatinin phospat segera dipecahkan dan pelepasan energi menyebabkan terikatnya sebuah ion phospat baru pada ADP untuk membentuk ATP.
 • Sumber energi yang lain yang digunakan untuk menyusun kembali creatinin phospat dan ATP adalah Glikogen yang sudah disimpan dalam otot. Pemecahan glikogen secara enzymatic menjadi asam piruvat dan asam laktat yang berlangsung cepat akan membebaskan energi yang digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP dan untuk membentuk kembali penyimpanan creatinin phospat.
 • Sumber energi dari metabolisme oksidatif dengan mengkombinasikan O2 dan bahan makanan seluler untuk membebaskan ATP.
duabatik.com batik pekalongan


Oleh:Zulfa Ayuningtyas

Mekanisme Kontraksi Otot Polos

Sel otot polos adalah sel otot yang memiliki bentuk memanjang dengan kedua ujungnya yang runcing dan nukleus terletak di tengah sel otot. Serat miofibril pada otot polos bersifat homogen dan lebih kecil dari serabut otot lurik. oto polos terdiri dari serabut-serabut kecil yang umumnya berdiameter 1-5 mikrometer dan panjangnya hanya 20-500 mikrometer dan oto polos tidak memperlihatkan gambaran garis lintang.

Otot polos mempunyai aktin, myosin, dan tropomyosin, tetapi tidak mempunyai troponin. Juga terdapat reticulum sarkoplasmik yang tidak berkembang dengan baik.

Otot polos terdapat pada dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, paru-paru, dan ovarium. Otot ini bersifat lambat bereaksi dalam menerima rangsang, tetapi tahan terhadap kelelahan, dan bekerja di bawah pengaruh saraf tak sadar. Cara kerja otot polos tidak menurut perintah otak, tetapi terjadi diluar kesadaran otak. Itulah penyebab otot polos disebut juga otot tak sadar (otonom).


Struktur Otot Polos

1. Jenis-Jenis Otot Polos

Otot polos terbagi dua yakni otot polos unit ganda (multi unit) dan otot polos unit tunggal (single unit), lihat penjelasan dari jenis-jenis otot polos seperti yang ada dibawah ini..
A. Otot Polos Unit Ganda (Multi Unit) : 
Otot polos unit ganda adalah otot yang terdiri atas serabut yang berbeda-beda dan setiap dari serabut-serabut ini bekerja secara tersendiri tampa saling membantu dengan serabut-serabut pada otot polos lainnya. Contohnya pada siliaris mata, otot piloerektor dimana otot ini menyebabkan rambut berdiri ini tidak lain dari rangsangan simpatis
B. Otot Polos Unit Tunggal (Single Unit)
Otot polos unit tunggal adalah otot yang memiliki ratusan sampai jutaan serabut yang saling berkontraksi dan membrane selnya melekat satu sama lain pada tempat yang berbeda akibatnya memudahkan serabut dapat disebarkan ke serabut lainnya.
Jenis otot polos single unit dan multi unit smooth muscle
Jenis otot polos single unit dan multi unit smooth muscle

2. Ciri-Ciri Otot Polos

Ciri-ciri otot polos antara lain sebagai berikut..
 • Bentuk otot polos seperti gelondong
 • Kedua ujungnya meruncing dan bagian tengahnya menggelembung
 • Tiap sel otot polos memiliki satu inti sel yang terletak di tengah.
 • Otot polos merupakan otot tak sadar (otonom)
 • Waktu kontraksi otot polos dari 3 sampai 180 detik
 • Biasanya otot polos terdapat pada bagian usus, saluran peredaran darah, otot saluran kemih, pembuluh darah dan lain-lainnya.
 • Otot polos berkontraksi dengan refleks karna otot polos merupakan otot tak sadar (otonom)
 • Otot polos tidak memiliki garis yang melintang seperti yang ada pada otot lurik
 • Otot polos memiliki reaksi yang lambat dan tidak mudah lelah atau terus menerus bekerja walaupun kita tidur.
Bagian-bagian otot polos
Bagian-bagian otot polos

1.1 Mekanisme Kontraksi pada Otot Polos

A.. Dasar Kimiawi untuk Kontraksi Otot Polos

Otot polos mengandung filamen aktin dan myosin yang mempunyai sifat kimiawi mirip dengan sifat kimiawi filamen aktin dan myosin pada otot rangka. Otot polos tidak mengandung kompleks troponin normal yang dibutuhkan pada pengaturan kontraksi otot rangka, sehingga mekanisme pengaturan kontraksinya berbeda.

Penelitian kimiawi menunjukkan bahwa filamen aktin dan myosin yang berasal dari otot polos akan saling berinteraksi satu sama lain dengan cara yang sama dengan interaksi kedua filament tersebut lakukan di otot rangka. Selanjutnya proses kontraksi diaktifkan oleh ion kalsium dan adenosine trifosfat (ATP) yang dipecah menjadi adenosine difosfat (ADP) untuk memberikan energi bagi kontraksi.

B. Dasar Fisika Kontraksi Otot Polos

Otot polos tidak mempunyai susunan bergaris filamen aktin dan myosin yang sama seperti yang dijumpai di otot rangka. Namun teknik mikrografi electron memberikan kesan adanya susunan fisik, menunjukkan sejumlah besar filamen aktin yang terlekat pada sesuatu yang disebut badan padat (dense bodies).

Beberapa dari badan ini melekat pada membrane sel, sedangkan yang lainnya tersebar di dalam sel. Beberapa membrane badan padat dari sel-sel yang berdekatan terikat bersama-sama oleh jembatan protein antarsel, melalui ikatan inilah kekuatan kontraksi dijalarkan dari satu sel ke sel berikutnya.

Di antara filament-filamen aktin dalam serabut otot terdapat filament myosin yang terletak bertebaran. Filamen myosin ini mempunyai diameter dua kali lebih besar dari filamen aktin. Kebanyakan filament myosin mempunyai sesuatu yang disebut jembatan silang ‘side-polar’ yang tersusun sehingga jembatan pada satu sisi berayun ke satu arah dan yang lainnya berayun ke arah sebaliknya.

Hal ini menyebabkan myosin menarik filamen aktin ke satu arah pada satu sisi ketika secara bersamaan menarik filamen aktin yang lain kea rah sebaliknya pada sisi lain. Keuntungan dari susunan ini menyebabkan otot polos dapat berkontraksi hingga 80% dari panjangnya dibandingkan otot rangka yang kontraksinya terbatas, yaitu kurang dari 30% panjangnya.

Mekanisme kontraksi otot polos
Mekanisme kontraksi otot polos

C. Perbandingan antara Kontraksi Otot Polos dan Kontraksi Otot Rangka

Walaupun sebagian besar otot rangka dapat berkontraksi dan berelaksasi secara tepat, tetapi sebagian besar kontraksi otot polos merupakan kontraksi tonik yang dapat berlangsung lama, dan kadang berlangsung hingga berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Ada dugaan bahwa baik sifat fisik maupun kimiawi dari kontraksi otot polos dan kontraksi otot rangka berbeda. Beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.

D. Siklus Lambat dari Jembatan Silang Myosin

Kecepatan siklus dari jembatan silang myosin pada otot polos yaitu, pelekatan pada aktin kemudian melepas dari aktin, dan pelekatan kembali untuk siklus berikutnya—berlangsung lebih lambat pada otot polos dibandingkan pada otot rangka. Bahkan frekuensinya sampai sekecil 1/10 sampai 1/300 frekuensi siklus di otot rangka.

Fraksi waktu saat jembatan silang tetap melekat pada filamen aktin, yang merupakan faktor utama yang menentukan kekuatan kontraksi, diduga sangat bertambah pada otot polos. Kemungkinan siklus yang lambat ini adalah karena kepala jembatan-silang memiliki aktivitas ATP-ase yang jauh lebih lemah daripada aktivitas ATP-ase pada otot rangka, sehingga pemecahan ATP yang member energy bagi pergerakan kepala jembatan-silang menjadi jauh berkurang sesuai dengan lambatnya siklus.

E. Kebutuhan Energi untuk Mempertahankan Kontraksi Otot Polos

Hanya dibutuhkan energy sebesar 1/10 hingga 1/300 untuk mempertahankan agar tegangan kontraksi pada otot polos menjadi sama dengan tegangan pada otot rangka. Hal ini diduga berasal dari siklus pelekatan dan pelepasan jembatan-silang yang berlangsung lambat dan karena hanya satu molekul ATP saja yang dibutuhkan untuk setiap siklus tanpa memperhatikan lama kerjanya.

Penggunaan sedikit energy oleh otot polos ini secara luas bersifat penting bagi keseluruhan ekonomi energi tubuh, karena organ-organ seperti usus, kandung kemih, kandung empedu, dan organ visera lainnya sering harus mempertahankan tonik kontraksi otot hamper dalam waktu yang tak terbatas.

F. Kelambatan Onset Kontraksi dan Relaksasi Seluruh Jaringan Otot Polos

Jaringan otot polos yang tipikal akan mulai berkontraksi 50 sampai 100 milidetik setelah otot polos dirangsang, lalu mencapai kontraksi penuh sekitar 0,5 detik kemudian, dan selanjutnya kekuatan kontraksi otot ini berkurang dalam waktu 1 hingga 2 detik berikutnya, sehingga menghasilkan waktu kontraksi total 1 hingga 3 detik. Karena ada begitu banyak jenis otot polos, kontraksi pada beberapa tipe dapat berlangsung sesingkat 0,2 detik atau selama 30 detik.

G. Daya Kontraksi Otot

Walaupun secara relative terdapat sedikit filament myosin dalam otot polos, dan meskipun terdapat waktu siklus yang lambat pada jembatan-silang, daya kontraksi maksimum pada otot polos seringkali lebih besar daripada daya kontraksi maksimum pada otot rangka---sebesar 4 sampai 6 kg/cm2 daerah irisan melintang untuk otot polos dibandingkan dengan 3 sampai 4 kg untuk otot rangka. Kekuatan kontraksi yang besar berasal dari masa pelekatan jembatan silang ke filamen aktin yang berlangsung lama.

H. Mekanisme ‘Latch’ untuk Mempertahankan Kontraksi yang Lama pada Otot Polos

Begitu otot polos telah mengalami kontraksi sempurna, jumlah eksitasi yang berlanjut biasanya dapat dikurangi hingga tingkat yang jauh lebih rendah daripada tingkat permulaan, dan ternyata otot mempertahankan kekuatan kontraksi penuhnya.

Selanjutnya energy yang digunakan untuk mempertahankan kontraksi seringkali sedikit, kadang hanya 1/3000 dari energy yang dibutuhkan oleh otot rangka untuk mempertahankan kontraksi yang sama, peristiwa ini disebut dengan mekanisme ‘latch’.

Makna penting dari mekasnisme latch adalah bahwa mekanisme ini dapat mempertahankan kontraksi tonik yang lama pada otot polos selama berjam-jam dengan menggunakan sedikit energy. Selain itu, dibutuhkan sedikit sinyal eksitatorik berlanjut yang berasal dari serabut saraf atau sumber hormonal.

I. Stress-Relaksasi Otot Polos

Gambaran penting lain dari otot polos, khususnya jenis otot polos unit-tunggal visceral dari banyak organ berongga, adalah kemampuan untuk kembali mendekati kekuatan kontraksi asalnya dalam waktu beberapa detik atau beberapa menit setelah otot tersebut memanjang atau memendek.

Sebagai contoh: Peningkatan volume cairan dalam kandung kemih yang berlangsung tiba-tiba, sehingga meregangkan otot polos dalam dinding kandung kemih, akan menghasilkan peningkatan tekanan yang besar dan cepat dalam kandung kemih. Namun, selama kira-kira 15detik hingga satu menit berikutnya, meskipun terus terjadi regangan pada dinding kandung kemih, tekanan akan kembali hampir tepat ke nilai asalnya.

Kemudian, bila volume meningkat lagi akibat penyebab lain, efek yang sama kembali terjadi. Sebaliknya, bila volume menurun secara tiba-tiba, mula-mula tekanan akan menurun menjadi sangat rendah tetapi kemudian dalam beberapa detik atau beberapa menit berikutnya akan meningkat dan mendekati atau kembali ke nilai asalnya. Fenomena ini disebut stress-relaksasi dan stress-relaksasi balik.

J. Regulasi Otot Polos Pada Lambung

Otot merupakan tranduser (mesin) biokimiawi utama yang mengubah energy potensial (kimia) menjadi energy kinetik (mekanis). Pada percobaan ini pengamatan dilakukan terhadap otot polos yang terdapat pada lambung katak (otot polos visceral). Kontraksi otot polos bergantung pada kalsium ekstrasel dan otot polos bekerja secara involuntir (diluar kesadaran). Potensial aksi dapat ditimbulkan oleh:
1. Peregangan
Mengakibatkan penurunan potensial membrane, peningkatan frekuensi potensial aksi, dan peningkatan tonus.
2. Efek Hormon
Menyebabkan kontraksi atau relaksasi otot melalui mekanisme reseptor.
3. Rangsangan neurotransmitter dari sistem saraf.
Akan tetapi, timbulnya potensial aksi terjadi pada otot polos itu sendiri tanpa adanya ekstrinsik stimulasi. Hal ini dikarenakan adanya basic slow wave rhytm yang timbul karena ketidakmantapan potensial membrane. Slow wave ini disebut juga sebagai gelombang pace maker. Walaupun suat potensial aksi, tetapi slow wave dapat mengakibatkan timbulnya potensial aksi yang menyebar ke seluruh bagian otot polos apabila slow wave meningkat mencapai nilai ambang hingga kemudian terjadi kontraksi.

Adapun bentuk potensial aksi pada otot polos berupa :
a. Spike potensial
Lamanya tiap potensial ini 10-15 m detik. Ditimbulkan melalui rangsangan listrik, kerja hormone terhadap otot polos, kerja substansi transmitter dari serat syaraf, dan peregangan.
b. Plateau (pada otot jantung)
Beberapa mili detik sebelum dimulainya repolarisasi, potensial tetap dalam keadaan mendatar mendekati puncak paku. Menunjukkan perpanjangan waktu kontraksi.
Contoh: terjadi pada ureter dan uterus.

Artikel oleh: Furi Intan

Istana Yahudi Di Khaibar Yang Ditawan Oleh Rasulullah SAWTIDAK sahaja si munafik, Abdullah bin Ubay yang bertindak jahat dengan memberitahu Yahudi di Khaibar tetapi saki baki keturunan Yahudi Bani Qainuqa yang masih ada di Kota Madinah juga memberitahu mengenai pergerakan Rasulullah dan para tentera baginda untuk menyerang Khaibar. Mereka memberi amaran mengenai kedatangan tentera Islam dan mengarahkan supaya musuh segera bersiap sedia menghadapi serangan. Semua ini diketahui oleh Rasulullah. Tetapi ia bukan penghalang kepada baginda untuk meneruskan kemaraan. Tidak dinafikan berita yang sampai itu menyebabkan seluruh kaum Yahudi yang mendiami Khaibar terus melakukan persiapan dan persediaan untuk menghadapi tentera Islam. 

Tetapi yang menjadi persoalan adakah mereka perlu bertahan di kubu-kubu sahaja atau keluar untuk menyerang tentera Islam. Lalu sebagai pemimpin kaumnya, Sallam bin Musykin berkata: "Tidak ada kaum yang diserang di tempat mereka sendiri melainkan bersifat penakut dan suka dihina. Kalau begitu, biar kita sahaja yang menyerang mereka. "Kita sudah ada persiapan. Kita gerakkan tentera kita ke Madinah. Kalau kita terbunuh, Khaibar masih selamat. Kalau kita menang kita bawa balik harta rampasan. Kalau kita tunggu kedatangan mereka, kita akan menghadapi masalah." Namun cadangan Sallam itu ditolak kerana mereka lebih memilih untuk mempertahankan Khaibar dengan bertahan di sebalik kubu-kubu yang dibina kukuh. 

Dalam pada itu jika dilihat pada jumlah anggota tentera di pihak Yahudi Khaibar itu, mereka sebenarnya telah 'menang'. Berbanding tentera Islam yang hanya seramai 1,000 orang, bilangan di pihak Yahudi berlipat kali ganda kerana mereka berjaya mengumpulkan 10,000 anggota tentera. Begitupun, mereka sebenarnya tetap gentar dan bimbang untuk menghadapi tentangan dan serangan daripada tentera Islam. Mereka sedar kekuatan sebenar yang dimiliki oleh tentera Islam, walaupun jika dilihat daripada segi angka, jumlahnya sangat kecil yang lazimnya sangat mudah untuk dikalahkan. Lalu pihak Yahudi berusaha mendapatkan bantuan anggota tentera tambahan terutama dari kalangan Arab lain yang masih mempunyai cita-cita menentang Rasulullah. 

Setelah beberapa puak Arab menolak permintaan daripada Yahudi kerana sedar kini akan kekuatan yang dimiliki oleh tentera Islam, namun terdapat satu puak Arab yang sedia membantu mereka. Bani Ghatafan yang merupakan puak Arab yang diketuai oleh Uyaynah bin Husn atau lebih dikenali sebagai Al Ahmaq al Muta' sedia menawarkan anggota tentera tambahan. Uyaynah disifatkan sebagai seorang ketua yang bodoh tetapi ditaati oleh para pengikutnya. 

Sebelum ini, puak Arab Ghatafan itu pernah menentang Rasulullah dalam perang Ahzab dan akibat masih tidak berpuas hati apabila kemenangan tidak berpihak kepada pihaknya, Uyaynah kembali bangun menentang Rasulullah. Jika dahulu dia sanggup bersekongkol dengan tentera Quraisy Mekah, kali ini 

Uyaynah sanggup berkerjasama dengan pihak Yahudi, asalkan cita-citanya untuk menghancurkan Islam tercapai. Uyaynah terus menghantar 1,000 anggota tentera dengan tambahan 4,000 orang lagi untuk membantu Yahudi Khaibar. Tentu sahaja pihak Yahudi sangat gembira dengan bantuan yang dihulurkan oleh Bani Ghatafan itu, sekali gus memberikan mereka semangat untuk melawan pihak Islam. 

Ketika Raulullah dengan bala tentera Islam bergerak menuju ke Khaibar, keadaan yang menantikan mereka ialah 10,000 anggota tentera Yahudi dengan tambahan 1,000 tentera dari Bani Ghatafan. Ini bererti 11,000 tentera sedang menunggu tentera Islam dan 4,000 lagi anggota tentera tambahan dari Puak Ghatafan sedang bergerak dan berada di belakang tentera Islam. Kedudukan tentera Islam agak bahaya jika kedua-dua belah pihak musuh yang berada di hadapan dan di belakang mereka itu membuat serangan serentak. 

Begitupun, baginda berjaya memintas perjalanan dengan strategi menyerang Khaibar melalui arah Syam. Ini supaya pihak musuh tidak akan dapat lari ke Syam atau mereka dalam keadaan terkepung. Pada masa itu juga Rasulullah menghantar wakil kepada Uyaynah meminta supaya dia dan seluruh bala tenteranya menarik diri daripada menyertai peperangan. 

Namun usaha tersebut sia-sia. "Tidak ada perbincangan lagi antara kita kecuali dengan pedang, yakni perang," katanya Uyaynah. Apabila berita itu diberitahu kepada Nabi Muhammad, baginda pun berlapang dada dengan berkata: "Kita berserah sahaja kepada Allah. Allah sahajalah sebaik-baik pembela!"


Pengelompokkan Bakteri Berdasarkan Kebutuhan Oksigen dan Cara Geraknya

Pembahasan materi kali ini adalah pengelompokkan bakteri berdasrkan kebutuhan oksigen dan cara geraknya, jadi bakteri juga bisa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan oksigen dan juga dikelompokkan berdasarkan cara geraknya.

Berdasarkan Kebutuhan Oksigen

Bakteri menurut pengelompokkan ini dibagi menjadi dua macam yaitu yang membutuhkan oksigen(aerob) dan bakteri yang tidak membutuhkan oksigen(anaerob).

Bakteri aerob merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk hidupnya. Contoh bakteri aerob obligat adalah Nitrobacter sp. dan Hydrogenomonas sp. Sedangkan bakteri anaerob merupakan bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas dalam hidupnya. Bakteri yang hanya dapat hidup di lingkungan tanpa oksigen, dan akan teracuni jika ada oksigen disebut bakteri anaerob obligat. contoh bakteri anaerob obligatadalah Clostridium tetani.

Nitrobacter sp
Nitrobacter sp

Walaupun begitu, ada beberapa bakteri yang dapat hidup pada lingkungan yang mengandung oksigen maupun lingkungan yang tidak mengandung oksigen. Bakteri ini disebut bakteri anaerob fakultatif. Misalnya Escherichiacoli, Salmonella thypose dan Shigella sp.


Beberapa jenis bakteri ini yang hidup di dalam tanah dapat merugikan, karena menimbukan proses-proses reduksi. Akibatnya, senyawasenyawa yang mestinya dapat digunakan tanaman justru diubah menjadi senyawa yang tidak digunakan.

Contoh bakteri jenis ini adalah Paracoccus denitrifican yang mengubah senyawa nitrat menjadi amonia sampai menjadi nitrogen bebas, yang disebut proses denitrifikasi. Bakteri anaerob lain yang merugikan adalah Spirillum desulfuricans yang mengubah senyawa sulfat menjadi asam sulfida atau sampai menjadi belerang. Proses ini disebut desulfurikasi.
Paracoccus denitrifican
Paracoccus denitrifican

Bakteri Berdasarkan Cara Geraknya

Pengelompokkan bakteri berdasarkan cara gerkanya didasarkan pada lat gerak yang dimilikinya, berikut penjelasannya:
 1. Monotrik: bakteri berflagel satu pada salah satu ujung.
 2. Lofotrik: bakteri berflagel banyak di satu ujung
 3. Amfitrik: Bakteri yang memiliki lebih dari satu flagela dan flagela-flagela tersebut terletak pada kedua ujung tubuhnya.
 4. peritrik: bakteri yang memiliki flagela diseluruh permukaan tubuhnya 

Bakteri berdasarkan alat geraknya monotrik, amfitrik, atrik, lofotrik, dan peritrik
Bakteri berdasarkan alat geraknya monotrik,
amfitrik, atrik, lofotrik, dan peritrik


Cocus, Bacillus, dan Spiral, Bakteri Berdasarkan Bentuknya

Bakteri memiliki berbagai bantuk yang berbeda beda, ada yang menyendiri, ada yang berkelompok membentuk koloni koloni. ada memiliki bentuk bulat/kokus, adal yang memiliki bentuk batang/basilus, dan ada yang memiliki bentuk spiral. Untuk lebih jelasnya pelajari materi berikut ini terkait pengelompokan bakteri berdasarkan bentuknya

1. Cocus /  Bulat

Bentuk bakteri yang memiliki bentuk cocus atau bulat memiliki struktur seperti lingkaran. di dalam pengelompokkannya ternyata bakteri bentuk cocus dapat dibedakan lagi menjadi beberapa koloni yang berbeda beda bentuknya yaitu
Bentuk bentuk bakteri coccus / bulat
Bentuk bentuk bakteri coccus / bulat

a. Monococcus

Bakteri yang berbentuk bulat tunggal. Contoh dari monococcus adalah Neiserria gonorrhoea (penyebab penyakit gonorhoe).

Neiserria gonorrhoea
Neiserria gonorrhoea

b. Diplococcus 

diplococus merupakan bakteri berbentuk bulat yang berpasangan. Contohnya Diplococus pneumaticus (penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru).

c. Streptococcus

Streptococcus merupakan bakteri berbentuk bulat yang bersusun seperti rantai. Contohnya Streptococus pyogenes (penyebab penyakit kuning).
Streptococus pyogenes
Streptococus pyogenes

d. Staphylococcus 

Staphylococcus merupakan bakteri berbentuk bulat yang berupa gerombolan seperti buah anggur. Contohnya adalah Staphylococcus aureus yang merupakan penyebab penyakit
pneunomia (radang paru-paru) dan keracunan dalam makanan.
Staphylococcus aureus

e. Sarcina 

Sarcina merupakan bentuk bakteri bulat yang berkelompok empat-empat sehingga berbentuk seperti kubus dengan 8 sel

2. Bacillus / Batang

Seperti halnya cocus, ternyata balteri yang memiliki bentuk bacillus juga di bagi menjadi beberapa berdasarkan bentuk koloninya. berikut dijabarkan lebih rinci mengenai bentuk bentuk bakteri bacillus.
Bacillus
Bacillus

a. Monobasil

Monobasil yaitu bakteri berbentuk basil tunggal. Contohnya adalah Escherichia coli (membantu pembusukan di dalam colon atau usus besar) dan Salmonella thyposa (penyebab penyakit tipus).
Salmonella thyposa
Salmonella thyposa

b.Diplobasil

Diplobasil merupakan bakteri bentuk batang yang berpasangan. Contohnya, Acetobacter xylinum yang digunakan dalam pembuatan nata de coco.
Acetobacter xylinum
Acetobacter xylinum

c. Sterptobasil

Streptobasil adalah bakteri dengan bentuk batang yang bergandengan memanjang
seperti bentuk rantai. Contohnya adalah Bacillus antracis penyebab penyakit antraks.
Bacillus antrachis
Bacillus antrachis

3. Spiral

Bakteri bentuk spiral ibagi menjadi beberapa berdasarkan bentuknya.
Bakteri spiral

a. Spirilum

Spirilum yaitu bakteri yang berbentuk spiral sempurna. Contohnya adalah Triponema pallidum (penyebab penyakit sifilis).
Treponema palidum
Treponema palidum

b. Vibrio

Vibrio merupakan modifi kasi dari bentuk spiral yaitu berbentuk koma. Contohnya adalah Vibrio cholerae (penyebabkan penyakit kholera).
Vibrio cholerae
Vibrio cholerae

c. Spirochaeta

Spirochaeta merupakan kelompok bakteri berbentuk spiral yang lentur, sehingga ketika bergerak tubuhnya dapat memanjang atau memendek.

Semoga membantu ya sobat www.biologiedukasi.com
Mengenai Saya

Arsip Blog