Home » » Tata Cara Shalat Taubat Lengkap dengan Bacaanya

Tata Cara Shalat Taubat Lengkap dengan Bacaanya

Micro Cyber 2 - Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu sholat taubat dan bagaimana cara mengerjakanya. Oke, sebagai umat manusia pastinya memiliki suatu kesalahan baik itu kecil maupun besar, entah terhadap sesama manusia atau bahkan kepada Allah SWT. Shalat Taubat merupakan shalat sunnah yang dilkerjakan oleh seseorang yang pada waktu lampau pernah melakukan perbuatan maksiat atau dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 

Kemudian hukum mengerjakan shalat sunnah taubat adalah sunnah Mu’akkad. Maksudnya yaitu sunnah yang sangat di anjurkan untuk di kerjakan untuk seseorang yang telah berbuat dosa atau pun maksiat.

Seperti yang telah diterangkan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti :
Tidak ada orang yang pernah berbuat dosa, kemudian bergerak dan segera berwudhu, lalu mengerjakan shalat selanjutnya memohon ampunan kepada Allah, kecuali (Allah) pasti akan memberikan ampunan baginya.” (HR. Imam Abu Dawud, Nasa’I, Ibnu Majah dan Imam Baihaqi)

Rasulullah SAW juga menerangkan di dalam sabda berikut ini :
Setiap orang mukmin yang melakukan suatu dosa, kemudian ia berwudhu dengan sempurna, lalu berdiri mengerjakan shalat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya." (HR. Imam Abu Dawud, Tarmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Imam Thayalisi)

Selain itu, shalat taubat ini juga memiliki manfaat tersendiri bagi yang mengerjakanya sob. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa shalat sunnah taubat bermanfaat untuk memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. dengan harapan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita tersebut dan sebagai peringatan diri kita untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa seperti itu lagi.

Tata Cara Shalat Taubat Beserta Do'anya

Lalu, Berapa Jumlah Rakaat Shalat Taubat ?

Jumlah rakaat shalat sunnah taubat yaitu paling sedikit dua rakaat dan paling banyak enam rakaat. Kemudian pada rakaat pertama membaca QS. Al Kaafiruun [109] dan pada rakaat kedua membaca QS. Al Ikhlash [112].

Kemudian, Cara Mengerjakanya Bagaimana ?

Tata Cara Mengerjakan Shalat Taubat

Tata cara mengerjakan shalat sunnah taubat yaitu sama halnya mengerjakan shalat shlat sunnah lainnya, akan tetapi niatnya yang berbeda. Di bawah ini adalah lafazh niat shalat sunnah Taubat :

Ushalli sunnah taubati rak’ataini lillahi ta’aalaa." Allahu Akbar ...
Artinya :
"Saya berniat shalat sunnah Taubat dua rakaat karena Allah Ta’ala."

*Berdasarkan kesepakatan para Ahli Fiqih (ittifaq Fuqoha'), letak niat ada di dalam hati (wajibnya). Dan menurut Jumhur Fuqoha' (mayoritas Ahli Fiqih) kecuali Maliki, bahwa pengucapan niat dengan lisan hukumnya sunnah, hal ini karena membantu hati dalam merealisasikan niat tersebut. Agar pengucapan dan pelafalan itu membantu "daya ingat", sedangkan Maliki tidak memandangnya sunnah karena tidak manqul dari Nabi SAW.

Doa Setelah Shalat Taubat

Setelah selesai menjalankan shalat sunnah taubat, alangkah baiknya apabila kita memperbanyak membaca dzikir dan istighfar kepada Allah disertai perasaan/ penyesalan yang mendalam sehingga tidak akan mengulangi perbuatan dosa atau maksiat seperti yang pernah kita perbuat. Berikut ini adalah bacaan istighfar yang harus dibaca :
Astaghfirullahal’ azhiim. Al ladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyumu wa atubuu ilaih. Taubata ‘abdin zhaalimin laa yamliku linafsihi dharraw walaa naf’an walaa mautan walaa hayaatan wala nusyuuran.

Artinya :
"Saya memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Dia Yang Maha Hidup lagi Berdiri Sendiri. Saya bertaubat kepada-Nya, sebagaimana taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa, yang tidak mempunyai daya upaya untuk berbuat sengsara atau berbuat yang bermanfaat, untuk hidup atau mati maupun bangkit nanti."

Selanjutnya yaitu kita membaca istighfar sebagai berikut :

Lafal Istighfar
"Astaghfirullahal’ azhiim
Artinya
"Saya memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung".

Setelah itu perbanyaklah zikir : 

"Subhanallah wa biham dih"
Artinya :
"Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya".

Rasulullah Sallallaahu 'Alaihi Wasallam bersabda : 
Barangsiapa mengucapkan 'subhanallah wabihamdih' seratus kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut.” (HR. Muslim dan At-Tirmidzi).

Yang terakhir adalah membaca doa sebagai berikut :

Bacaan doa setelah sholat taubat

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allahumma anta rabbi laa ilaaha illa anta khalaqtani wa ana ‘abduka waana ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika mastath’tu a’uudzubika min syarri maa shana’tu abuu-u laka bini’matika ‘alay yaw a abuu-u bidzanbii faghfirlii fa innahuu laa yagh firudz dzunuuba illa anta. Rabbanaa aatinaa fid dun yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa’adzaaban naar. Wal hamdu lillaahi rabbil ‘alamiin”.

Artinya :
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, Engkau adalah Tuhanku, Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Engkau, yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba- Mu. Dan akupun dalam ketentuan serta janji-Mu sedapat mungkin dapat aku lakukan. Aku mohon perlindungan kepada-Mu dari segala kejahatan yang telah Engkau ciptakan, aku mengikuti nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu berilah pengampunan kepadaku karena tidak ada yang dapat memberi pengampunan, kecuali hanya Engkau. Aku mohon perlindungan dari kejahatan apa yang kulakukan”.

Kesimpulan waktu-waktu yang haram untuk shalat adalah sebagai berikut :
  • Pk.06.00 - 07.00 WIB
  • Pk.11.30 - 12.00 WIB (Zhuhur)
  • Pk.17.30 - 18.00 WIB (Maghrib)
Jadi ganjaran Allah SWT bagi orang yang bertaubat adalah :
1. Akan mendapat ampunan dari Allah SWT,
2. Surga (bisa diartikan surga di dunia dan di akherat, diselesaikan segala masalahnya),
3. Kekal di dalam surga,
4. Pahala yang terbaik (menambah timbangan kebaikan).

Nah, sekian pengertian dari sholat taubat beserta tata cara dan doa dari shalat taubat. Semoga dapat bermanfaat untuk sobat semua khususnya kaum muslimin. Aamiin ... Sekian dan Terimakasih~

0 komentar:

Posting Komentar

Mengenai Saya

Arsip Blog